ЦЕНТР ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

ЦЕНТР ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ

ЦЕНТР ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

Реконструкція результати

Реконструкція фото

Пацієнт, 28 років.

Мотоциклетна травма на дорозі призвела до відкритого перелому гомілки з втратою великого фрагмента м’яких тканин і дистального фрагмента великогомілкової кістки довжиною до 11 см. У нашому центрі проведена реконструкція покривних тканин шляхом пластики ALT flap, з наступним тракційним остеогенезом за методом Ілізарова. Відновлено зовнішній вигляд та опорну функцію нижньої кінцівки без її укорочення.

Пацієнт, 35 років

Комплексне лікування рубців та корекція міжпальцевих контрактур. Функцію руки повністю відновлено.

Пацієнт, 45 років

Реконструкція глибокого раневого дефекту за допомогою пластики тильно-ліктьовим перфорантним клаптем (Becker) на дистальній ніжці живлення в області кисті і променево-зап’ясткового суглоба внаслідок високовольтної електротравми.

Пацієнт, 45 років

На фото результат пластики перфорантним вільним SCIP клаптем і повне лікування хронічної рани в області Ахілла. До надходження до Центру пластичної хірургії два роки застосовувалися різні способи, але загоєння не наставало.

Пацієнтка

Після травми у пацієнтки утворилася рана, що тривалий час не гоїлася. У Центрі пластичної хірургії виконано пересадку шкірного клаптя для закриття дефекту.

Пацієнт 50 років, чоловік.

Довго страждає на денервацію нижньої частини тіла після важкої спинальної травми, був прийнятий на лікування з п’ятьма великими пролежнями. У Центрі пластичної хірургії виконано серію пластичних операцій, які пройшли успішно і хворий поїхав додому без будь-яких порушень цілісності шкіри.

Пацієнт 30 років, чоловік.

Лікування рубців після опіку. Пацієнт переніс опіки у дитячому віці.
Після лікування опіків розвинулася контрактура та обмеження рухів у плечовому суглобі, порушилася функція кінцівки.

У Центрі Пластичної Хірургії Слєсаренко і Бадюла виконано хірургічне видалення рубця і контрактури у плечовому суглобі праворуч.

Результат через 10 місяців після операції. Функцію кінцівки повністю відновлено.

Результат лікування через 3 місяці.

Пацієнт 26 років, чоловік.

Рубці гіпертрофічні та нормотрофічні тулуба та правої верхньої кінцівки. Рубцева контрактура плечового суглоба II ступеня. Хірургічна корекція контрактури проведена за авторською методикою (Патент України на корисну модель №22441 від 25.04.2007 р).

Результат лікування через 3 місяці.

Пацієнт 49 років, жінка.

Рубці післяопікові гіпертрофічні лівої кисті. Міжпальцеві синдактелії, контрактура кисті. Виконано пластику міжпальцевих проміжків, корекцію рубців методом ліпофілінгу.

Результат лікування через 2 роки.

Пацієнт К., 45 років, чоловік.

Укушена рана правої вушної раковини. Виконано реконструкцію вушної раковини методом клаптевої пластики.

Результат – через 10 місяців.

Пацієнт 33 роки, жінка.

Рубці гіпертрофічні післяопікові, контрактура шиї, рубцева деформація обличчя, губ, шиї, тулуба.

Результат лікування через 2 роки.

Пацієнт 59 років, чоловік.

Рубці гіпертрофічні післяопікові обличчя, шиї, тулуба. Рубцова контрактура шиї IV ступеня.

Результат лікування через 6 місяців.

Пацієнт Ю, 29 років, чоловік.

Госпіталізований з обмеженим електричним опіком 3 ступеня I пальця лівої кисті, що включає первинне пошкодження сухожих розгиначів. Загальне ураження електрострумом (220 В). У клініці виконано реконструкцію шкірного покриву та реваскуляризацію пошкоджених анатомічних структур пальця шляхом транспозиції гетеродигітального острівкового нейроваскулярного клаптя з II пальця.

Результат лікування через 2 місяці, повне відновлення шкірно-м’якотканого покриву та функції кисті.

Пацієнт В, 38 років, чоловік.

Госпіталізований з обмеженим хімічним опіком 3 ступеня тильної поверхні IV пальця правої кисті, що включає первинне пошкодження та оголення ДМФС. Опік отримав при спробі самостійно випалити бородавку невідомим препаратом. У клініці виконано реконструкцію шкірного покриву та реваскуляризацію пошкоджених анатомічних структур пальця шляхом транспозиції гомодигітального острівкового нейроваскулярного клаптя.

Результат лікування через 2 місяці, повне відновлення шкірно-м’якоткотного покриву IV пальця.

Пацієнт М, чоловік 35 років

Діагноз: Вроджена тотальна м’якоткана синдактелія III-IV пальців лівої кисті. Виконано усунення синдактелії із комбінованою пластикою шкірного покриву. Відновлено анатомо-фізіологічну відповідність та функцію лівого пензля.

Результат через 1,5 місяці.

Пацієнт 65 років, чоловік.

Контрактура Дюпюїтрена правої кисті. Усунення контрактури закритим шляхом із клітинною трансплантацією. Функцію кисті повністю відновлено. Технологія дозволяє знижувати частоту рецидивів у 3 рази, порівняно з традиційними відкритими хірургічними методиками.

Пацієнт 60 років, чоловік.

Рубці кисті після опіку, контрактура пальців IV ступеня, деформація кисті, відставання органу у зростанні та розвитку. Виконано комбіноване хірургічне лікування, відновлено анатомічну відповідність та функцію кисті.

Пацієнт 52 роки, жінка.

Рвана рана правого передпліччя після укусу бійцівського пса. Виконана пластика паховим клаптем на тимчасовій живильній ніжці.

Результат через 21 день після виписки.

Пацієнт 28 років, жінка.

Електроопік лівої кисті із загибеллю шкіри на всю товщину та м’яких тканин I,III,IV пальців з оголенням кісткових структур. Проведено пластику місцевими тканинами та крос-клаптями, відновлено шкірний покрив та функцію кисті.

Пацієнт 37 років, чоловік.

Хімічний глибокий опік передпліччя з некрозом покривних і м’яких тканин передпліччя, пошкодженням глибоких анатомічних структур. Виконана реваскуляризуюча відновна операція із закриттям ранового дефекту паховим шкірно-фасціальним клаптем. Повне відновлення функції кисті.

Пацієнт 23 роки, чоловік.

Електротравма кисті високовольтна із загибеллю шкіри та частково м’язів на правій кисті. Відновлення шкірного покриву на долонній поверхні проведено радіальним перфорантним клаптем на мікросудинах з дистальною основою.

Пацієнт 7 місяців, чоловік.

Опік електрикою IIIБ – IV ст. лівої кисті. Відновлення шкірного покриву першого міжпальцевого проміжку клаптем на лівій дорзальній метакарпарпаральній артерії.

Пацієнт 40 років, чоловік.

Термічний опік IV ступеня верхньої кінцівки праворуч із пошкодженням та оголенням глибоких анатомічних структур передпліччя. Відновлення втраченого шкірного покриву та реваскуляризація пошкоджених сухожилля проведено шляхом комбінованої пластики.

Всі послуги розділу Результати:

Scroll to Top